[SK] NEANIAS Open Event.

NEANIAS Open Event - Zúčastnite sa bezplatného otvoreného podujatia zameraného na prezentáciu výsledkov projektu NEANIAS a zistite viac o využití potenciálu nových technologických riešení, prepojenia inovácií, podnikov a verejného sektora.

Pre koho je podujatie určené?

Podujatie je určené pre výskumníkov, vedcov, podnikateľov, inovátorov, spoločnosti, investorov, konzultantov, verejných manažérov a tiež pre všetkých tých, ktorí sa zaujímajú o vesmírne, podmorské, atmosférické a nové informačné technológie.

 Na podujatí sa budú preberať riešenia, ktoré majú osobitný význam pre tieto oblasti a pracovné odvetvia:

  • Vesmír: astrofyzika, planetárna veda, inžinierstvo zaoberajúce sa ťažbou na planétach, planetárna robotika, mobilné telekomunikácie a vesmírne počasie vo virtuálnych observatóriách s rôznymi vizuálnymi scenármi objavov.
  • Atmosféra: meteorológia, emitenti priemyselných látok znečisťujúcich ovzdušie, ekológovia, orgány zodpovedné za kvalitu ovzdušia, civilná ochrana, poisťovne alebo zdravotnícke agentúry.
  • Prostredie pod vodou: Podvodné prieskumy majú množstvo vedeckých a komerčných aplikácií v oblasti archeológie, geológie, biológie a energetiky, ktoré zahŕňajú úlohy, ako je vyhľadávanie vrakov starovekých lodí, ekologické štúdie, hodnotenie škôd na životnom prostredí a zisťovanie časových zmien.
  • Sektor informačných technológií: Nové informačné technológie vrátane umelej inteligencie, strojového učenia, veľkých dát, cloud computingu, vizuálnej analýzy, 3D modelovania, spracovania obrazu, vedeckej vizualizácie, vysokovýkonnej výpočtovej techniky, interakcie v reálnom čase a na diaľku.

Čo sa z účasti na podujatí dozviete a aké možnosti podujatie poskytuje? 

Výsledky projektu a zasadnutie European Open Science Cloud

  • Zistite všetko o návrhoch projektov, výzvach, dosiahnutých výsledkoch a všetkých možnostiach v rámci European Open Science Cloud pre podniky a výskum.

Zasadnutie o inováciách a podnikaní

  • Zúčastnite sa na workshopoch o inováciách a podnikaní, ktoré vedú odborníci na inovácie a obchodní konzultanti. Zoznámte sa so skúsenosťami už zapojených používateľov a zistite viac o ich výsledkoch a dosiahnutých prínosoch.

Technické zasadnutie

  • Zistite od odborníkov a vývojárov všetko o inovatívnych službách NEANIAS dostupných v EOSC. Naučte sa čo najlepšie využiť jeho potenciál a efektívne ho aplikovať na potreby vašich projektov alebo výskumu.

Možnosti nadväzovania kontaktov

  • Nenechajte si ujsť príležitosť stretnúť sa a nadviazať kontakt s medzinárodnými odborníkmi, vedcami a konzultantmi v oblasti vesmírneho, atmosférického a podmorského výskumu, technickými odborníkmi v oblasti IT, investormi a tvorcami podnikov, európskeho inovačného ekosystému a manažérmi verejnej politiky.

 

EU Flag  NEANIAS is a Research and Innovation Action funded by European Union under Horizon 2020 research and innovation programme via grant agreement No.863448.